18.12.2019 tarihinde,  dünyanın en büyük meslek örgütü olan İstanbul Ticaret Odasında, İTO Sigortacılık Meslek Komitesi yönetim kuru üyelerini, derneğimiz yönetim kurulu ve üyeleriyle ziyarette bulunduk.

Uzun süren toplantıda, yönetim kurulları olarak karşılıklı değerlendirmeler yapılmış, derneğimiz adına katılan eksper arkadaşlarımız görüşlerini dile getirmiştir.

Oldukça olumlu havada geçen toplantıda, sektörün geliştirilmesi, sigorta sektörü olarak daha iyi hizmet vermek için ortak çalışmalar yapılması, acentelerin hasar deneyimlerinin artırılması için acenteler ile birlikte ortak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılması kararı alınmıştır.

Ayrıca karşılıklı değerlendirme ve işbirliği toplantılarının tekrar edilerek, çalışmalara devam edilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.