AMAÇ:

Yeni Yönetim Kurulu olarak amacımız;

 • Sigorta eksperleri arasında birliktelik, güven ve dayanışmayı geliştirerek, bilgi paylaşımı ve mesleki dostluğu arttırmak, sigorta eksperliği mesleğinin ve sigorta eksperlerinin saygınlığını yükseltmek, mesleki uygulama birliğini gerçekleştirmek, sigorta eksperleri tarafından üretilen bilgilerin kalıcı ve ulaşılabilir hale gelmesini sağlayarak, bu bilgilerin öncelikle sigorta eksperleri olmak üzere sigorta sektörünün kullanımına sunmak, sigorta eksperlerinin hak ettiği şekilde onurlu ve itibar sahibi olarak çalışmasını sağlamaktır.

PROGRAMIMIZ:

Amacımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma programı oluşturulmuştur.

 • Ülke çapında örgütlenme çalışması yapmak,
 • Başta SEİK olmak üzere, tüm eksper dernekleri, diğer toplum kuruluşları, sigorta şirketleri ve eğitim kurumları ile yakın ilişki tesisi sağlamak,
 • Sektöre faydalı olacak projeler geliştirmek, bu projelerin uygulanması için işbirliği ve uygulama sorumluluğu almak,
 • Derneğin web sayfasını yenilemek, web sayfası içinde otodışı sigorta eksperlerinin mesleki konu ve sorunları tartışacağı, mesleki bilgi paylaşımı yapacağı, dayanışma ve mesleki uygulama birliğine yardımcı olacak sanal bir forum oluşturmak,
 • Yeni oluşturulacak web sayfasında sigortalılar ile acentelerin hasar ve teminatlar kapsamında bilgi almalarını sağlayacak alan oluşturmak(diğer alanlara girmeleri kısıtlanacak), böylece sigortalıların bilinçlenmesi ve acentelerden gelecek sorularla oluşan iş yükünü azaltmak, 
 • Mesleki bilgi havuzu ve veri bankası oluşturmak(teknik ve hukuki), bu bilgileri eksperlerin kullanımına sunmak,
 • Ucu açık teminatlar ile ilgili olarak ortak kararlar alarak değerlendirmelerin farklı yapılmamasını sağlayıp, sigorta şirketlerine teminat revizesi önerisi için bilgilendirme yapmak,
 • Branşlar bazında hasar atölye çalışmaları yaparak, mesleki uygulama birliğini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası sigorta eksperliği ile ilgili olarak meslek örgütleriyle ilişkileri geliştirmek,
 • Gelişen teknoloji, değişen mevzuat ve sigorta eksperlerine katkı sağlayacak konularda eğitim çalışmaları organize etmek,
 • Sosyal ihtiyaçlar ve sosyal yardımlarla ilgili faaliyetlerde bulunmak,
 • Sektördeki iş hacminin azalmasına neden olan ‘’danışman firma’’ adı altında çalışan, kanun dışı yapıların kapatılması için SEİK çatısı altında yeni çalışmalar yapmak,
 • Eksperler için sigorta hasar dışında farklı iş alanları oluşturmak için çalışmak,