Sigorta genel şartları ve Türk Ticaret Kanunu genel olarak irdelenmiş, örneklerle fikir alışverişi yapılmıştır.