CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI KUTLU OLSUN!

CUMHURİYET, 100 yıl önce yok edilmeye çalışılan, yurdu zorla işgal edilen, canı, malı, onuru, değerleri ve özgürlüğü elinden alınmak istenen bir milletin top yekûn başkaldırısı, savaşması, özgürlüğünü, kendi kaderini kendisinin belirleme hakkını, ulus ve birey olma bilincini kazanma başarısının adıdır.

Atatürk’ün adı ile bayraklaşan özgürlük mücadelesinin, bağımsız devlet kurmasının, kulluktan “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” vatandaşlığa geçiş mucizesinin adıdır.

Yüzyıllarca hor görülmüş; yoksul, cahil bırakılmış; vatanı, onuru ayaklar altına alınmış; yok sayılarak işgal edilen yurdu için canını, malını, sahip olduğu her şeyini ortaya koyup feda ederek kazandığı savaştır Kurtuluş Savaşımız.

Yöneticilerinin ihanet, aydınlarının teslimiyet içinde olduğu, çok zor ve olumsuz koşullarda; Mustafa Kemal Paşa’nın milletin vatanını, bağımsızlığını, namusunu ve onurunu koruma iradesini kendi iradesi ile birleştirip liderlik ederek ulusuna kazandırdığı destansı özgürlük mücadelesidir Kurtuluş Savaşı.

Ulusun kendi kaderini tayin hakkı, ekonomik, sosyal ve toplumsal özgürlük, bireyin kulluktan, kadının kölelikten özgür vatandaşlığa geçmesi, adil ve refah toplumsal düzen için kurulan yeni devletin yönetim biçimidir CUMHURİYET.

Cumhuriyetimizin temel hedefi bağımsız, özgür iradesini kullanan, bilinçli karar veren eşit haklara sahip, bilimi ve adaleti temel değer olarak kabul eden üretken vatandaşlar yetiştirmektir.

Bundan yüzyıl önce ilan edilen Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kuruluşundan sonraki 15 yılda inanması zor devrimleri gerçekleştirmiştir.

Bilimi ve adaleti temel alan, eğitim, hukuk, ekonomi, toplumsal düzen alanlarında, halkımıza destansı kazanımlar getiren bu devrimlerin mimarı ve uygulatıcısı Mustafa Kemal Paşa Türk Ulusunun atası ve ebedi lideri ATATÜRK olmuştur.

Mustafa Kemal ATATÜRK ismi hem Kurtuluş Savaşı hem Cumhuriyetin destansı kazanımları ile özdeşleşmiştir.

Bunun için aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür her Türkiye Cumhuriyet vatandaşı Cumhuriyete ve Atatürk’e sarsılmaz bir minnet ve sevgi ile bağlıdır.

Bu minnet ve sevgi sadece Atatürk’ün kendisine değil, Kurtuluş Savaşı’nda canını veren asker, milis, kadın, erkek, çocuk şehitlerimize, savaşa her şeyini ortaya koyarak katılan gazilerimize ve yurttaşlarımıza, Cumhuriyet Devrimlerini canla başla gerçekleştiren atalarımıza olan minnet ve sevgidir.

Minnetin ve sevginin getirdiği saygı ve bağlılık yıkılamaz.

Atatürk’ün önderliğinde atalarımız sayesinde kazandığımız özgür, onurlu, barış içinde, eşit yurttaş olma hakkı vazgeçilmezimizdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK isminde sembolleşen atalarımızın kurtuluş mücadelesi ve kurdukları Cumhuriyet’e olan bağlılığımız güçlenerek sürecektir.

CUMHURİYETİMİZİN 100. Yılını kutluyor, Cumhuriyeti bize kazandıran Mustafa Kemal ATATÜRK isminde özdeşleşen tüm atalarımıza minnet, saygı, sevgi ve bağlılıklarımızı sunuyorum.

Engin ÖZAYDIN
ODSED Yönetim kurulu başkanı