Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılında özellikle depremler ve küresel salgın nedeni ile hem meslek, hem de özel hayatımızda yoğun bir meydan okuma sürecinden geçtik. Ancak meslektaşlarımızın ağır çalışma koşullarına rağmen gerek deprem hasarları gerekse diğer hasarların yönetimi ve tespitinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve olağanüstü koşullarda olağanüstü başarılar gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Bu başarılarından dolayı meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Mesleğimiz açısından yeni bir durum olan, eksikliklerinin, uygulama ve ücret sorunlarının  yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğümüz uzaktan ekspertiz uygulamasında da gerekli adaptasyonun sağlanmış olmasını bir başarı olarak değerlendiriyoruz.

Odsed yönetimi olarak 2020 yılı içinde yapmayı düşündüğümüz faaliyetlerin büyük kısmı salgın süreci ve deprem hasarlarının oluşturmuş olduğu ortam nedeni ile gerçekleştirilememiştir. Ancak bu süreçte uzaktan eğitim olanakları değerlendirilerek Odsed tarafından, muhtelif sigorta şirketlerinin çalışanları, acente grupları ve sigorta eksperleri ile ayrı ayrı atölye çalışmaları yapılmıştır.  Atölye çalışmalarının ana teması; “Her hasarın kendi koşulları ile değerlendirilmesi, kök sebeplerinin doğru belirlenmesi, sigorta mevzuatı ve genel şartların irdelenerek hasarlara ve teminatlara farklı açılardan bakılabilmesi, hasarların yönetim ve tespitinin ortak hukuksal ve bilimsel kriterlerle yapılmasını sağlamaktır.’’ Bu çalışmaların amacı ise “sadece fiyat ile rekabet eden sigorta sektöründe” sigortalıların ihtiyacına göre düzenlenecek, ürün kalitesi ile rekabet edecek yeni bir sigortacılık anlayışına, sigorta pazarına katkı sağlamaktır.

Bu atölye çalışmalarının, sigorta şirketi çalışanlarına, aracılara ve meslektaşlarımıza olumlu katkılar sağladığını sevinerek görmekteyiz.

2021 yılı içinde atölye çalışmalarının yoğunlaştırılması, bu çalışmaların içerik zenginliğinin arttırılması için meslektaşlarımızdan örnek teşkil edebilecek hasarlar ve durumlar ile ilgili bilgi notlarının temin edilmesi, bu süreç sonunda da aynı tip hasarlarda standart bir karar sürecinin işletilmesini mümkün kılmak amacındayız. Ortaklaşa belirlenecek hukuksal ve bilimsel  standart yaklaşımların, başta sigorta eksperleri olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının kullanımına açılması ve her vakit ulaşılabilir hale getirilmesi için ayrıca gayret sarf edeceğiz.

Gruplar bazında yapacağımız atölye çalışmalarımız başta meslektaşlarımız olmak üzere sigorta sektöründe yer alan herkese açık olacaktır.

Ülkemiz, mesleğimiz ve sektörümüz açısından yeni ilerlemelerin oluşması için hep birlikte gerekli çabayı göstereceğiz, 2021 yılının Ülkemiz, sektörümüz, meslektaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

ODSED Yönetim Kurulu