Amaç

1- Yangın, Doğal Afet, Kaza ve Hırsızlık – Mühendislik - Emtia ve Kıymete İlişkin Nakliyat - Hava Deniz ve Demiryolu Araçları - Kredi ve Finans, Emniyeti Suistimal, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarında sigorta eksperliği mesleğinin gelişmesine hizmet etmek,

2-İlgili branşlarda mesleki dayanışmayı arttırmak,

3-İlgili branşlarda Türk sigorta eksperlerinin dünyada tanınması ve akredite olmasına katkıda bulunmak,

4-İlgili branşlarda faaliyet gösteren eksperlerin söz konusu branşlara özel sorunlarının çözümüne destek olmak, bu branşlarda çalışan eksperler için yeni faaliyet alanları yaratmak,

5-Türk Sigortacılık Sektörünün gelişmesine katkı sağlamak,

amacı ile kurulmuştur.

Choose Language